Monthly Archives October 2014

Какви са ангажиментите към общата етажна собственост

image1

Общата етажна собственост включва както основните елементи на сградата, т.е. стените, покрива, водопроводните и канализационни инсталации и др. такива елементи, така и допълнително създадените части за удобство на всички живеещи в тях, като портиерската кабина, пералнята, сушилнята и др. подобни. Поддържането на всички общи части се извършва според правилата за управление на етажна собственост и всички собственици и обитатели имат ангажименти към това поддържане.

Вноски за поддържане на общите части – ангажимент според дела на всеки собственик в тези части

Един от основните ангажименти към общата етажна собственост е редовното плащане на вноски за поддържането. Размерът на вноската за всеки собственик е определя съразмерно на дела в общата собственост. Размерът на вноските може да се променя след първоначалното им определяне при учредяването на етажна собственост за сградата, ако се извърши надстрояване.

Други ангажименти на собствениците и живеещите в етажната собственост

Ангажиментите на собствениците в сградата към общата етажна собственост са свързани с упражняването на правото на собственост:

  • Собствениците на дялове от общата собственост трябва да използват общите части според предназначението им.
  • При използването на общите части не трябва да се създават пречки за използване на тези части от другите живеещи в сградата, или пречки за използването от другите обитатели на други помещения в етажната собственост.
Прочетете повече