Златни правила за управление на семеен бюджет

кредит онлайн

кредит онлайн

Процесът по изготвяне на семейния бюджет гарантира спокойствие и перспективи пред всяко едно домакинство. Погрешно, множество семейства подхождат към него без особено внимание, което им коства неуредици и недостиг на средства в различни етапи, като покупката на жилище и мебели за него, ремонтни дейности и други. И тук далеч не отричаме вземането на пари на заем под формата на бързи кредити или в заем от приятел. Идеята на следващите няколко съвета е да представим няколко прости правила, с които да улесните максимално управлението на бюджета си.

Дори и при добре планиран семеен бюджет, нуждата от бърз кредит понякога е неизбежна

В условия на засилваща се икономическа криза, поскъпване на цени на основните стоки и предоставяните комунални услуги, все повече домакинства изпитват финансови затруднения. Колкото и добре планиран да е семейният бюджет, независими от който и да било фактори влияят пряко върху него. Това често налага търсенето на бързи пари до заплата.

Благодарение на услугата кредит онлайн, редица домакинства успяват да осигурят търсената стабилност. Без да излизате от дома, само с няколко клика получавате парите си по удобен за вас начин. Тази гъвкава и иновативна услуга дава възможност да се сдобиете с бързи финансови средства, с които да покриете внезапно възникнали разходи и/или тези за осигуряване на спокойствие до деня на заплатата.

Анализирайте потребителските си навици

Общият преглед на разходите за един конкретен период от време – един месец например, ще ви даде яснота за какво най-често харчите. По този начин бихте могли да направите съпоставка и да видите кои от разходите ви могат да бъдат намалени и/или изцяло премахнати. За някои един месец е твърде голям период от време, затова можете да направите наблюденията си и върху по-кратък период, например седмица.

Планираният бюджет изисква реалистичност

С други думи, приходната и разходната част на бюджетния план за съответния отчетен период следва да са максимално реалистични. По отношение на приходите, посочете стойности, които в действително получава съответното домакинство – най-често това са приходи от трудова дейност, допълнителна дейност срещу заплащане, наеми и други.

По отношение на разходите – когато сте насяно с потребителските навици на всеки член на домакинството, безпроблемно можете да обосновете плана си на реалистични данни. В тази част на семейния бюджет е важно да включите всички планирани разходи за конкретния период – комунални услуги, храна, забавление и т.н. Не на последно място, тук следва да сложите и разходи по заеми – вноски по бързи кредити, кредитни карти и други, които са неразделна част от секцията “Разходи”.

Доверете се на метода „50-30-20“

Един от сигурните начини да запазите стабилен семейния си бюджет е методът “50-30-20”. Най-общо казано, бихме могли да го обясним по следния начин:

  • 50% е делът на основните разходи – такива за храна, комунални услуги и други, които се правят за осигуряване на жизненоважни човешки потребности;
  • 30% заемат разходите, които нямат чак толкова силно влияние върху самото физическо оцеляване на човека – нови дрехи и обувки, ресторанти, ваканции, забавления;
  • 20% остават за спестявания от наличните приходи, които да послужат за “черни дни” – периоди от месеца, годината и т.н., в които домакинството изпитва силни финансови затруднения.