Интересна информация за кредитите

Съществуват много различни форми на кредитиране. Най-популярната форма е банковият кредит или кредит за лични нужди. Този вид кредит включва заеми за автомобили, ипотеки. Друг вариант са бързи онлайн кредити и кредитни линии. По същество, когато финансова институция отпуска кредит на потребител, той се задължава да върне сумата, заедно с начислените лихви и за определен период от време.

Когато потребител използва карта Visa, за да направи покупка, картата се счита за форма на кредит, тъй като потребителят купува стоки с разбирането, че ще плати на банката по-късно.

Финансовите ресурси не са единствената форма на кредит, която може да бъде предложена. Възможно е да има размяна на стоки и услуги в замяна на отложено плащане, което е друг вид кредит.

Когато доставчиците дават продукти или услуги на дадено лице, но не изискват плащане до по-късно, това е форма на кредит.

В контекста на личното банкиране или финансовото счетоводство кредитът е запис, с който се отчита получена сума. Традиционно кредитите (депозитите) се появяват в дясната част на регистъра на чекова сметка, а дебитите (изразходваните пари) – в лявата.

От гледна точка на финансовото счетоводство, ако дадено предприятие купува нещо на кредит, неговите сметки трябва да запишат транзакцията на няколко места в баланса му. За да обясним, представете си, че дадено дружество купува стоки на кредит.

След покупката сметката за материални запаси на дружеството се увеличава със сумата на покупката (чрез дебитиране), добавяйки актив към дружеството. Полето на задълженията обаче също се увеличава със сумата на покупката (чрез кредит), което добавя пасив към дружеството.

Важно е да отбележим, че за каквато и цел да ви трябва кредит, то трябва да проверите всички налични опции, за да изберете най-добрата. Първо трябва да решите какъв вид заем ви трябва и след това да проверите какви условия ви предлагат финансовите институции. Сравнете лихвените проценти, срок на кредита, размер на вноските и разберете дали заема е удобен за вас.