Какви са ангажиментите към общата етажна собственост

Общата етажна собственост включва както основните елементи на сградата, т.е. стените, покрива, водопроводните и канализационни инсталации и др. такива елементи, така и допълнително създадените части за удобство на всички живеещи в тях, като портиерската кабина, пералнята, сушилнята и др. подобни. Поддържането на всички общи части се извършва според правилата за управление на етажна собственост и всички собственици и обитатели имат ангажименти към това поддържане.

Вноски за поддържане на общите части – ангажимент според дела на всеки собственик в тези части

Един от основните ангажименти към общата етажна собственост е редовното плащане на вноски за поддържането. Размерът на вноската за всеки собственик е определя съразмерно на дела в общата собственост. Размерът на вноските може да се променя след първоначалното им определяне при учредяването на етажна собственост за сградата, ако се извърши надстрояване.

Други ангажименти на собствениците и живеещите в етажната собственост

Ангажиментите на собствениците в сградата към общата етажна собственост са свързани с упражняването на правото на собственост:

 • Собствениците на дялове от общата собственост трябва да използват общите части според предназначението им.
 • При използването на общите части не трябва да се създават пречки за използване на тези части от другите живеещи в сградата, или пречки за използването от другите обитатели на други помещения в етажната собственост.

Всички собственици и обитатели имат следните ангажименти към общата етажна собственост:

 • да осигуряват достъп до своите помещения, ако е необходимо да се извършват строително-монтажни или други дейности, свързани с подобрения или ремонти на общите части
 • при извършването на преустройства на своите части те трябва да не изменят общите части и общата устойчивост и пожаробезопасност на сградата.
 • при извършването на дейности в своите части от сградата те не трябва да безпокоят живеещите в другите части от етажната собственост.
 • при получаване на течове в сградата трябва да осигурят достъп до своите части, за да се установи точната причина за получаване на тези течове.
 • при получаване на течове в общите части да участват в разходите за ремонтите според дяловете си в общата етажна собственост.
 • При извършването на ремонти в своите части не трябва да оставят строителни материали, отпадъци, леснозапалими вещества и др. подобни в общите части: стълбищни площадки и др.

 

Ангажименти на обитателите във връзка с паркирането на превозни средства

Ако към общата етажна собственост има двор, ангажиментите на обитателите към двора, във връзка с паркирането на превозни средства в него, са според установените от Общото събрание правила.

Ако общата етажна собственост не разполага с двор или други паркоместа, ангажиментите на обитателите са следните:

 • При паркиране в близост до сградата разстоянието между превозното средство и нея трябва да бъде не по-малко от 1,5 метра, за да осигурява възможност за преминаване на обитателите.
 • Ако близо до сградата има паркинги, превозните средства трябва да се паркират там.

 

Ангажименти във връзка с противопожарната и аварийна безопасност

За осигуряване на безопасност на територията на етажната собственост обитателите имат следните ангажименти:

 • Да не съхраняват леснозапалими материали нито в общите части, нито по пътищата за евакуация.
 • Да опазват противопожарните съоръжения, кранове и инсталации и пътищата за евакуация.
 • Да не извършват преустройства, при които се променят общите комини.

 

Ангажимент на обитателите във връзка с промените в наредбата за използването на водоснабдителните системи

Ангажиментът за разпределението на водата се извършва от водоснабдителната компания. В общата етажна собственост започват ангажиментите на обитателите. Ако се установи вътрешен теч, или ако някой от обитателите използва вода нерегламентирано, обитателите имат ангажимент да осигурят съдействие за установяване на причината за теча или за установяване на използващия вода нерегламентирано.