Понятието фън шуй е доста експлоатирано: “фън шуй съвети за дома”, “фън шуй ритуали за любов”, късмет,  пари и т.н. Но повечето нямат нищо общо с класическия фън шуй.

Къде е грешката и кое е истина
В писаняита за Фън шуй често се смесват психология, суеверия, традиции. Под названието “фън шуй” се  рекламират символи или талисмани, които са способни да ви донесат късмет в кариерата, брака и т.н. В  същото време никой не отрича, че основното във фън шуй е ци (или чи) – жизнената енергия, която е  движещата сила на всичко, което се случва около нас. Тогава възможно ли е някакви фигурки да променят  потока на енергиие, които действат в дома ни?

Каква е целта на фъншуй
Главната задача на фън шуй е да намери място, където има много полезна енергия ци. Дом, построен в  хармонично обкръжение, е способен да донесе на стопаните си сполука, като подобри тяхното здраве,  получавайки по този начин достатъчно сила и мъдрост да се справят с многочислените задачи във  всекидневието им. Така както цветето, посадено в почва, богата на полезни вещества, достатъчно влажна и  огрята от слънчева светлина, е способно пищно да разцъфти, така и хората, живеещи на място с благоприятни  ци, са пълни с енергия и идеи и могат да бъдат успешни в начинанията си. Сам по себе си фън шуй не може  да донесе богатство, ако човек не прави нищо, но може да обезпечи и улесни стремежа му към слава и успех.

Какво разказва историята на фън шуй
Фън шуй е възникнал преди около 3000 години и никоган е е бил общодостъпен. Той е бил предназначен за  елита. Формулите и принципите на учението били съхранявани в пазена тайна. Книгите, написани на тази тема, са  имали за цел да подведат читателя. Древните текстове по това учение са загадъчни, в стихотворна форма, но  напълно неразбираеми, ако не притежаваш ключа към тях. Този ключ майсторът давал само на най-добрите си  ученици. Най-големите тънкости предавал непосредствено преди кончината си.

Каква е разликата между класическия и популярния фън шуй
Най-разпространен е т.нар. поп (популярен) фън шуй. При него се използва методът Багуа, известен още като  “школата на осемте жизнени стремежа” (зоната на кариерата, брака, парите, децата и т.н.). Той обаче няма  нищо общо с класическия фън шуй. Поп фън шуй може да се сравни с хороскопите във вестниците, т.е. нещо за  развлечение. Той работи само с човешкия късмет, т.е. въздейства на символите върху нашето съзнание.  Класическият действа с енергиите, които ни оказват влияние, независимо от нашите мисли и чувства.

Трите вида късмет
Според класическия фън шуй съществуват три вида късмет:
– Небесният – това, с което човек се ражда, неговата индивидуалност и особености или това, което не може  да се промени.
– Земният – зависи от това доколко човек живее в хармония с обкръжаващата го среда, т.е. фъншуй. Това е,  което човек може да контролира.
– Човешкият – действията и решенията на човека.
Земният и човешкият късмет са взаимносвързани. Земният създава условия да се случват нещата, а дали ще се  случат, зависи от човека.

Фън шуй разглежда човека като част от екосистемата природа-човек и ни учи да не се противопоставяме на  обкръжаващата ни среда, а да бъде едно цяло с нея.