Как да изплатите правилно онлайн заем?

Когато потребителят кандидатства за бърз онлайн кредит, освен общата сума на дълга, се задължава своевременно да изплаща лихвите, натрупани по време на използването на отпуснатите средства. За да се избегнат проблеми с уговорения график, всеки кредитополучател е добре правилно да прецени своите финансови възможности.

Какви са условията за издаване на онлайн заем?

Микрофинансовите организации незабавно отпускат пари, но това се случва при доста високи лихвени проценти. Разбира се, има и положителни страни, например, че всичко се случва без допълнителни изисквания и доказване на доходи. За да получите бърз заем, се нуждаете от сравнително малко документи. Често пъти е достатъчно да имате само лична карта и да попълните коректно заявлението за кредит.

Какви са начините за изплащане на бърз кредит?

При кандидатстване за онлайн кредит средствата се прехвърлят най-често чрез банкови карти или сметки. За да получи изплатената сума в брой, кредитополучателят трябва да посети офиса на съответната институция. Съответно можете да изплащате заема по същите начини – по електронен път или лично посещение на офиса.

 

Когато кандидатствате за бърз кредит, следва да сте наясно че лихвеният процент е много по-висок, в сравнение с този, на банките, а сумата на заема обикновено е много по-ниска. Кредитополучателят може да намали разходите, като изплати кредита предсрочно, за да избегне ненужни разходи.

Има и други опции:

Рефинансиране на кредити

Кредитополучателят има право да рефинансира кредита в банка, ако предоставените условия са по-благоприятни. Процедурата по рефинансиране не е лесна, тъй като трябва да съберете много документи и да отделите време за кандидатстване за нов заем, но все пак си струва.

Удължаване на договора за кредит

Много кредитни компании предоставят на кредитополучателя възможност да пренасрочи падежа по негова собствена инициатива. Отсрочването обикновено се дава за месец, при условие че се изплатят начислените по-рано лихви. Кредитополучателят може да се свърже с финансовата организация и да поиска евентуално удължаване на срока на договора.