Пелетните котли са едни от най-иновативните , екологични и икономични уреди за отопление зимно време. Въпреки ,че повечето котли на пелети са малко по-скъпи от алтернативните такива които използват за гориво  дърва и въглища , то това е инвестиция , която определено се изплаща с времето. Един от основните плюсове при котлите на пелети е високият им коефициент на полезно действие – пелетите изгарят пълноценно и отделят огромно количество топлина достатъчно за отоплението дори и на огромни офис сгради и помещения. Друго качество при този тип котли е тяхната автономност – поради типа си котлите на пелети се делят на автоматични и полуавтоматични .

Автоматичните са напълно автономни , като могат да бъдат свързани директно към захранващо помещение посредством гъвкав шнеков механизъм. Освен захранването с пелети автоматичните котли имат и много други плюсове – автоматично следене и регулиране на температурата в отопляемите помещения посредством датчици ; дистанционно управление и регулиране – чрез GSM , Internet или дори SMS ; самопочистващ механизъм , и много други. Казано накратко за разлика от един котел на дърва тук намесата на потребителя е свързана само с пуска и изхвърлянето през известно време на отпадната пепел от сандъчето.

Поради характера на „ВЕИ“ горивото което използват – пелетите , котлите на пелети са изключително икономични и екологични. Пелетите изгарят много по-добре от дървото или въглищата , като при горене отделят и много по-малко отпадна пепел – затова са и почти въглеродо неутрални и не отделят вредни емисии на въглероден диоксид в природата.

Пелетите са и много по-лесни за съхранение 1т пелети за отопление са равни на почти 3 т дърва. Това е много полезно за домакинства които разполагат с ограничено място за складиране на гориво за зимата. Казано накратко котлите които използват пелетите за отопление са едно добро решение за централно отопление през зимата – практични , икономични и за кратко време – 2-3 години изплащат първоначално по-високата си цена поради икономията която позволява пелетното отопление.

Източник: https://gotvene.eu