Влагоабсорбатори- принцип на работа

Мухъл у дома! Лош въздух, висока влажност, конденз или с други думи това са     модерните вируси на дома, офиса. Недопускаме чист въздух да навлиза в дома ни чрез скъпи шумоизолиращи дограми или високоефективни топлоизолации. В резултат на това сградите „боледуват”, налице са прекомерна влага, мухъл и конденз, които оказват пагубно въздействие върху стенните облицовки, подовите настилки, мебелите и най-същественото, влияят на здравето ни, като предоствят възможност за развитието на болестворна бактериална среда в жилището /офиса/.

В днешно време пазарът бълва различни продукти, които обещават, че ще решат проблема с високата влажност. Но този проблем се оказва доста сериозен и единственото ефективно решение за справяне с него е с високотехнологичните уреди, наречени влагоуловители или още известни като влагоабсорбатори, обезвлажнители, изсушители, осушители и т.н. Или това са устройства, които улавят влагата и не и позволяват да се кондензира в дома, като поддържат постоянно оптимално ниво на влажност. Разликата между тях и останалите абсорбционни уреди е, че те се характеризират с големи мощности на работа и ефектът от експлоатацията им е дългосрочен. Те са с компактни размери, модерен и стилен дизайн, което ги прави подходящи за всеки тип съвременен интериор.

Влагоабсорбаторът действа на принципа на кондензацията на водни пари във въздуха при съприкосновение със студена повърхност. Той разполага с хладилна машина, състояща се от 4 компонента /компресор, изпарител, кондензатор и вентилатор/. Вентилаторът абсорбира влажния въздух през студен клапан /изпарителят/. След което под въздействието на кондензацията, въздухът се изстудява до такава степен, че влагата кондензира във вода, от където преминава в специален съд, наречен резервоар. В зависимост от модела влагоуловител, резервоарът може да бъде с вместимост от 1.1л. до 10л. /за битови и полупрофесионални изсушители на въздух/. Вече изстуден и изсушен, въздухът се затопля отново в кондензатора. В резултат на термопомпения ефект изходящият въздух е по-топъл с няколко градуса спрямо всмукания стаен въздух. Продължителната работа на обезвлажнителя спомага нивото на влажност да намалее значително, като излишната влага се отсранява ефективно. Времето, за което се достига до комфортните и здравословни 45-65% влажност зависи от условията на околната среда и самото процентно съдържание влага. Достигнат ли се допустимите норми на относителна влажност, уредът автоматично преустановява работа си. Ако не е отделено излишното количество влага, изсушителят продължава циклично да работи.

Производителността е ключова характеристика за тези устройства. Измерва се в литри за денонощие, като за битовите влагоабсорбатори тя е в порядъка 10-22л. за 24ч. /за професионалните е в порядъка 28-38л. за 24ч. и нагоре/. Като тези стойностти на производителност се постигат при условия на 300C температура и 80% влажност. В дома температурата варира средно между 20-240C и влажност около 70%, при което производителността намалява близо два пъти.

За да са максимално ефективни тези уреди, трябва да са съобразени с площта, на която ще работят, както и с температурните условия. От изключителна важност е температурата за производителността на влагоуловителя. Зависимостта е правопропорционална, колкото е по-висока температурата в даденото помещение, толкова производителността ще е по-висока. При закупуване на устройство от този тип първо се консултирайте със специалист по климатична техника, защото ако уредът е с по-ниска производителност, то може да не е в състояние да обработи въздуха в стаята или обратното, ако е прекалено мощен, то ще изразходва повече енергия, което ще рефлектира върху вашия бюджет. Предлаганите обезвлажнители на марките Olimpia Splendid и Ebac са доста икономични /консумацията на енергия варира в границите 172~440W  за битовите модели/.

Влагоуловителите са безшумни, в порядъка 36~46db, в зависимост от мощността, като по-малките модели са идеални за спални помещения. Притежават резервоар /когато се напълни, индикатор спира уредът, за да се ибегне наводнение/, в който се събира кондензиралата вода, с възможност за извеждане на водата към канал посредством дренажен маркуч.

Повечето модели са с електронен дисплей, който максимално улеснява тяхната експлоатация, тъй като позволява да следите околната температура и влажност и съответно да се задават определени проценти на влажност, които трябва да се достигнат и поддържат /за повечето продукти на италианската марка Olimpis Splendid/. Английската марка Ebac предлага модели с интелигентна система Smart Control, която автоматично пренастройва работещия уред спрямо промените във времето и вашия начин на живот.

Влагоабсорботорите понижават влажността във вашия дом, предотвратяват образуването на конденз по стените и тавана, по мебелите, съответно се прекратява разпрастранението на мухъл /плесен/, който е предпоставка за възникването на алергични реакции и дихателни проблеми, както и ревматични заболявания, на които най-податливи са децата и възрастните хора. Тези устройства са подходящи и в случаите, когато извършвате ремонтни дейности /при прясно боядисани и гипсови стени, за изсушаване на паркети/, при възникнали аварии /спукан тръбопровод,наводнения/. Обезвлажнителите са идеалното решение, за да кажете един път завинаги край на влагата в жилището си.

Източник: http://vlagouloviteli.com/vlagouloviteli-na-tok